Ứng dụng Gom Rác GRAC

Môi Trường và Con người

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có bạn nào trong forum tham gia cuộc thi Môi trường và Con người do HUTECH tổ chức thường niên hàng năm?
Mình thấy cuộc thi này rất có ý nghĩa.
NGoài HUTECH con có rất nhiều trường khác tham gia như: ĐH KHTN, KHXH&NV, ĐH Mở, ĐH Văn Lang, TÔn ĐỨc Thắng, Nông Lâm...
:3::3::3::3::3:
 
Top