phần mềm quản lý rác thải thông minh

Miền nam Mong anh em giúp sức sản phẩm dầu Biodiesel

TungHBU

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện em đã có nhà xưởng và công nghệ sản xuất sản phẩm dầu BioDiesel(Diesel sinh học) nay cần hợp tác để Kinh Doanh. đưa sản phẩm Vào các khu công nghiệp như đốt lò hơi , chạy máy hoặc xuất khẩu ai quan tâm xin liên hệ Tùng 01692.334.796 hoặc mail BioVT.ThanhTung@gmail.com . Em mong mọi người giúp em 1 tay. bán được hàng em sẽ hậu tạ theo % . kéo dài 2,3 tháng nữa chắc em công ty em giải tán :((
 
Top