Mong mọi người giúp đỡ

lifesgood

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hiện tại em đang bí 1 số câu hỏi của cô nên nhờ mọi người giúp
1/ Chỉ số đánh giá VSV trong nước thải
2/ Các giai đoạn và cơ chế trong quá trình tự lọc sinh học môi trường nước nhờ VSV? kể tên các ứng dụng của quá trình này trong công nghệ xử lý ô nhiễm chất hữu cơ

Mong mọi người giúp đỡ em với :30: :30:

cám ơn mọi ngườu trước :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
 
scroll-topTop