Mong nhận được sự giúp đỡ của diễn đàn

Fire92

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hehehe mình có ý tưởng như thế này nhé, hiện nay mình thấy trren các trường học hiện có một sự lãng phí lớn về phấn. Mình thấy rằng những viên phấn viết dở còn lại rta nhiều. Mình nghĩ CLB xẽ có một chương trình nào đó để có để có thể thu nhặt những viên phấn đó để tập kết chuyển cho các em tại các vùng khó khăn. Và mình mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Chân thành cảm ơn rất nhiều
 

Fire92

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình mong rằng chương trình có thể đưa vào hoạt động của CLB và thảo luận về ý kiến của mình. Mình cũng đang tự tay đưng ra thu nhặt, liên hệ với các bảo vệ lao công tại các trường trên địa bàn mình để có thể thu nhặt phấn hộ mình. Hiện nay mình cũng tham gia các nhóm tình nguyện khác, ở các vùng hiện nay thật là khó tưởng tượng sự thiếu thốn ở đó. Và nếu trên địa bàn Hà Nội thì mình sẽ chuyển các đồ đó đến các vùng khó khăn. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn
 
scroll-topTop