Một số khái niệm về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số khái niệm về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Tổ chức huấn luyện là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp có đủ điều kiện tự huấn luyện theo quy định.Giảng viên huấn luyện là người huấn luyện bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định .

Giảng viên huấn luyện cơ hữu là giảng viên huấn luyện trong biên chế hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên, được tổ chức huấn luyện trả lương hàng tháng, đóng Bảo hiểm xã hội và có sổ Bảo hiểm xã hội.

Giảng viên huấn luyện thỉnh giảng là giảng viên huấn luyện tự do hoặc đang làm việc cho cơ quan, tổ chức khác ký hợp đồng thỉnh giảng với tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp.

Người huấn luyện giảng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và được công bố danh sách trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhóm huấn luyện là nhóm các đối tượng huấn luyện có cùng đặc điểm chung về công việc, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động và được phân loại theo quy định tại Nghị định này.
 
scroll-topTop