Một số quy chuẩn môi trường bằng tiếng Anh

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bmtenvi47

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình hiện tại có dịch qua môt sô quy chuẩn môi trường. Các bạn tham khảo cho biết ý kiến chỉnh sửa để hoàn thiện
Cảm ơn
QCVN 07: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds
QCVN 19: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts
QCVN 20: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances
QCVN 24: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Wastewater
QCVN 25: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites
 

Đính kèm

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
scroll-topTop