Một số quy chuẩn môi trường bằng tiếng Anh

bmtenvi47

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình hiện tại có dịch qua môt sô quy chuẩn môi trường. Các bạn tham khảo cho biết ý kiến chỉnh sửa để hoàn thiện
Cảm ơn
QCVN 07: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds
QCVN 19: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts
QCVN 20: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances
QCVN 24: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Industrial Wastewater
QCVN 25: 2009/BTNMT: National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites
 

Đính kèm

 • QCVN 07 2009BTNMT- Quy chuan nguong CTNH.doc
  533 KB · Lượt xem: 2,862
 • QCVN 20 2009BTNMT- QC khi thai CN huu co.doc
  187.5 KB · Lượt xem: 1,905
 • QCVN 24 2009BTNMT- QC nuoc thai CN.doc
  148 KB · Lượt xem: 2,322
 • QCVN 25 2009BTNMT- QC nuoc rac.doc
  75 KB · Lượt xem: 1,379
 • QCVN 19 2009BTNMT- QC khi thai CN vo co.doc
  91 KB · Lượt xem: 3,342

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
scroll-topTop