Một số tiêu chuẩn - quy chuẩn về an toàn lao động

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Quyết định 156/2003/QĐ-BCN ban hành Quy phạm an toàn Nhà máy Tuyển than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành
2. Quyết định 01/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. Quyết định 46/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. Quyết định 66/2008/QĐ-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. Quyết định 67/2008/QĐ-BLĐTBXH về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 

Đính kèm

 • 156_2003_QD-BCN_54085.doc
  293 KB · Lượt xem: 416
 • 01_2004_QD-BXD_53085.doc
  120.8 KB · Lượt xem: 467
 • 46_2004_QD-TTg_51981.doc
  68.7 KB · Lượt xem: 374
 • 66_2008_QD-BLDTBXH_85240.doc
  629.5 KB · Lượt xem: 398
 • 67_2008_QD-BLDTBXH_84712.doc
  360.5 KB · Lượt xem: 404

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. Thông tư 20/2009/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
7. Thông tư 26/2010/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. Thông tư 03/2011/TT-BCT về Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò do Bộ Công thương ban hành
9. Thông tư 03/2011/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
10. Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 

Đính kèm

 • 20_2009_TT-BCT_93472.doc
  638.5 KB · Lượt xem: 411
 • 26_2010_TT-BGTVT_112805.doc
  1.7 MB · Lượt xem: 445
 • 03_2011_TT-BCT_118889.doc
  6 MB · Lượt xem: 405
 • 03_2011_TT-BXD_121841.doc
  51.4 KB · Lượt xem: 379
 • 08_2011_TT-BLDTBXH_122897.doc
  43.8 KB · Lượt xem: 328

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. Thông tư 23/2011/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng do Bộ Công thương ban hành
12. Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. Thông tư 11/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc an toàn cho mỏ hầm lò có khí Mêtan (AH1) do Bộ Công thương ban hành
15. Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 

Đính kèm

 • 23_2011_TT-BCT_125519.doc
  587 KB · Lượt xem: 356
 • 20_2011_TT-BLDTBXH_127262.doc
  251 KB · Lượt xem: 363
 • 02_2012_TT-BLDTBXH_134621.doc
  89.9 KB · Lượt xem: 352
 • 11_2012_TT-BCT_141994.doc
  61 KB · Lượt xem: 367
 • 04_2012_TT-BLDTBXH_135260.doc
  82.5 KB · Lượt xem: 396
scroll-topTop