Một số vấn đề nhờ anh chị giải đáp

Love Environment

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Một công ty đang là đại lý vận chuyển của chủ hành nghề xử lý CTNH A có được phép làm đại lý vận chuyển của chủ hành nghề B không mấy anh chị?
- Một công ty không có Sổ chủ nguồn thải CTNH (vì khối lượng ít) và cả công văn xin miễn đăng kí sỏ thì có được kí hợp đồng vận chuyển với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý CTNH k? Khi đó danh mục, khối lượng CTNH trong hợp đồng căn cứ vào giấy tờ nào?
 

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi thứ nhất: Theo mình thì được. Mấy cái này nếu căn cứ pháp luật thì phải căn cứ Luật thương mại, ... (mấy luật này mình không rõ). Hiểu cho đơn giản thì đại lý vận chuyển CTNH đóng vai trò là nhà thầu cho chủ hành nghề xử lý CTNH A và chủ hành nghề xử lý CTNH B, chứ nếu chỉ vận chuyển cho 1 chủ CTNH duy nhất thì sao sống nổi, he he.
Câu hỏi thứ 2: Ký được. Khi đó loại CTNH, khối lượng CTNH căn cứ vào công văn xin miễn đăng ký sổ CTNH.
 

Love Environment

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi thứ nhất: Theo mình thì được. Mấy cái này nếu căn cứ pháp luật thì phải căn cứ Luật thương mại, ... (mấy luật này mình không rõ). Hiểu cho đơn giản thì đại lý vận chuyển CTNH đóng vai trò là nhà thầu cho chủ hành nghề xử lý CTNH A và chủ hành nghề xử lý CTNH B, chứ nếu chỉ vận chuyển cho 1 chủ CTNH duy nhất thì sao sống nổi, he he.
Câu hỏi thứ 2: Ký được. Khi đó loại CTNH, khối lượng CTNH căn cứ vào công văn xin miễn đăng ký sổ CTNH.
Cảm ơn chị. Câu thứ 2 thì ý em là không có luôn cả Công văn ấy ạ. Tỉnh em làm có vẻ chưa chặt lắm, bảo đem Công văn lên họ cũng k xác nhận cho. Hiện tại trong hợp đồng em ghi là căn cứ vào Báo cáo quản lý CTNH hàng năm k biết có được k?
 

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cảm ơn chị. Câu thứ 2 thì ý em là không có luôn cả Công văn ấy ạ. Tỉnh em làm có vẻ chưa chặt lắm, bảo đem Công văn lên họ cũng k xác nhận cho. Hiện tại trong hợp đồng em ghi là căn cứ vào Báo cáo quản lý CTNH hàng năm k biết có được k?
Uhm, chị nghĩ trong trường hợp này chắc chỉ còn cách đó thôi em
 
scroll-topTop