Một vài thông tin về COP16 tại Cancun

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mặc dù không đạt được những kết quả như mong đợi tại Hội nghị các Bên tại Cancun Mexico (Không có bất cứ một thỏa thuận có tính chất pháp lý quốc tế cho việc giảm phát thải cácbon sau năm 2012), tuy nhiên các Bên cũng đã đạt được một số kết quả khả quan liên quan đến việc giáo dục và nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và Quỹ tài chính cho việc chống biến đổi khí hậu, COP16 cũng đạt được những kết quả khả quan liên quan đến REDD+ (5 tỷ$ cho đến 2012) sẽ được cung cấp cho các quốc gia đang phát triển liên quan đến các hoạt động giảm phát thải từ trồng rừng và tái phục rồi rừng cùng với việc gia tăng giá trị cácbon từ hoạt đồng trồng rừng ở các quốc gia đang phát triển.
Cancun đang để mở các phương án cam kết giảm phát thải từ các quốc gia phát triển sau khi Nhật Bản từ chối cam kết hậu Kyoto nếu các quốc gia mới nổi như China và India, Nam phi, Brazil...không làm cam kết giảm phát thải sau 2012. Tuy nhiên, EU vẫn cam kết để giảm phát thải của nó sau 2012.
Thêm các thông tin về các thỏa thuận đạt được tại Cancun, các bạn có thể tham khảo thêm trên website: http://unfccc.int/2860.php
Và một vài các báo cáo trong files đính kèm ở đây.
 

Đính kèm

  • Further guidance relating to the CDM_CMP6.PDF
    118.5 KB · Lượt xem: 361
  • briefing_paper_cancun.pdf
    421.9 KB · Lượt xem: 350
scroll-topTop