MSDS là gì ?

B

beumimi

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MSDS

Material safety Data Sheet
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.
 

wikihoidap

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Hà Nội
Website
wikihoidap.org
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MSDS Hàng hóa nguy hiểm có thể là thành phẩm hoặc nguyên liệu có chứa thành phần nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của con người. Do vậy, việc kiểm soát, vận chuyển và bảo quản chúng vô cùng quan trọng. Chúng cần được xử lý đúng cách và tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo quản hóa chất, đặc biệt là các nhà chuyên chở. https://wikihoidap.org/msds-la-gi
 
scroll-topTop