Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mục mới nên có

  • Thread starter toto1984vn
  • Ngày gửi
T

toto1984vn

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo tôi thấy, diễn đàn chúng ta nên có thêm mục về phản ánh tình trạng môi trường. Đây sẽ là những tiếng nói của chính những người đang bị ô nhiễm môi trường đe dọa hàng ngày, là tiếng nói đến chính quyền các cấp kịp thời ra tay.Bản thân tôi rất cần tin tức về mảng thông tin này
Trân trọng cảm ơn
 

Chủ đề mới

Top