Mức phạt vi phạm về PCCC trong Công ty.

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
Ban hành các quy định về khen thưởng và xử phạt đối với công tác Bảo hộ lao động như sau:

I/ Các quy định về xử phạt:
1/ Các nội dung vi phạm:
- Các quy định về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ.
- Các quy trình, quy định về an toàn sử dụng máy móc, thiết bị đã được học, huấn luyện.
- Cách sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát (sử dụng không đúng mục đích...).
2/ Hình thức vi phạm và mức xử lý phạt:
2.1 Đối với người sử dụng lao động (nhà thầu):
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với Người sử dụng lao động không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động.
- Để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi của đơn vị phạt 20.000.000 đồng.
- Không dựng bảng Nội quy an toàn, không treo biểu ngữ An toàn, biển báo An toàn lao động tại công trường phạt đơn vị 500.000 đồng.
- Không có bảng Quy tắc sử dụng An toàn thiết bị đặt tại vị trí máy, thiết bị thi công sản xuất phạt đơn vị 500.000 đồng.
- Không huấn luyện An toàn lao động cho người lao động phạt đơn vị 50.000 đồng/người vi phạm.
2.2 Mức phạt do người lao động vi phạm (phạt các nhà thầu phụ, đội sản xuất sử dụng người laso động) :
- Người lao động không đội nón Bảo hộ lao động phạt 100.000 đồng/ người vi phạm.
- Người lao động không mặc quần áo Bảo hộ lao động phạt 100.000 đồng/ người vi phạm.
- Người lao động không đeo dây An toàn khi làm việc trên cao phạt 100.000 đồng/ người vi phạm
- Vi phạm nội quy An toàn lao động phạt người lao động 100.000 đồng/ người vi phạm.
- Người lao động phóng uế bừa bãi trên công trường, phạt 100.000 đồng/ người vi phạm.
- Người lao động tụ tập đánh bài, uống rượu, bia, đốt lửa nấu nướng không tuân thủ nội quy An Toàn Lao Động & PCCN phạt 100.000 đồng/ người vi phạm.
- Người lao động sử dụng chất ma túy hoặc đánh nhau gây rối trật tự mất an ninh phạt 100.000 đồng/ người vi phạm đồng thời lập biên bản bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật hiện hành
2.3 Hình thức phạt:
- Lập biên bản vi phạm.
- Chụp hình vi phạm đưa vào biên bản phạt.
3/ Sử dụng số tiền phạt:
Số tiền phạt về Bảo hộ lao động sẽ được sử dụng:
- Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Bảo Hộ Lao Động.
- Trang bị các vật tư an toàn lao động, biển báo an toàn sử dụng cho công trình.
II/ Tiêu chuẩn khen thưởng đôi với các nhà thầu:
- Có đầy đủ các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với từng loại máy móc thiết bị và công việc.
- Có nhiều biện pháp tích cực và đầu tư thỏa đáng để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hộ lao động theo quy định của nhà nước, cụ thể như:
+ Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động & PCCN
+Thực hiện kiểm định và xin cấp giấy phép sử dụng cho các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật.
+ Thực hiện đúng các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
- Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nặng, không xảy ra cháy nổ.
- Thực hiện đầy đủ việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định hiện hành của nhà nước.
III/ Tiêu chuẩn khen thưởng đối với các cá nhân:
1/ Đối với người lao động:
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ về Bảo Hộ Lao Động, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, tự kiểm tra bảo đảm an toàn có hiệu quả.
- Là hạt nhân tích cực trong phong trào An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.
- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động.
- Bản thân thực hiện đúng các quy trình, nội quy theo quy định không để xảy ra tai nạn lao động.
2/ Đối với chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát công trường:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Có quy định rõ chế độ trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý.
- Có nhiều biện pháp tích cực cho công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động & PCCN, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động của đơn vị mình phụ trách.
- Có đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn khi làm việc, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy trình, quy phạm, quy định của nhà nước và của đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo Hộ Lao Động như: hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện PCCN, phương tiện cấp cứu.
- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An Toàn Vệ Sinh Lao Động thuộc phạm vi đơn vị quản lý, có kế hoạch kiểm tra định kỳ và xin cấp giấy phép sử dụng.
- Quản lý tốt hồ sơ, lý lịch máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, cập nhật đầy đủ qua các kỳ sửa chữa và cấp phép.
- Trong công trường không để xảy ra tai nạn lao động.
3/ Đối với cán bộ làm công tác An Toàn Lao Động :
- Tham mưu cho Ban Điều Hành đơn vị triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản pháp quy về Bảo hộ lao động của nhà nước.
- Lập kế hoạch hàng năm, dự trù kinh phí cần thiết, đề xuất với lãnh đạo các biện pháp thực hiện.
- Lập, lưu giữ và ghi chép đầy đủ hồ sơ, sổ sách và các tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác An Toàn Lao Động như: nội quy, quy trình, quy phạm về An toàn lao động; sổ theo dõi huấn luyện, sổ theo dõi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sổ theo dõi tự kiểm tra, tài liệu huấn luyện.
- Thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành tốt quy định về công tác Bảo hộ lao động.
- Điều tra xác định các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các sự cố xảy ra trong quá trình thi công, thống kê báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
VI/ Hình thức khen thưởng:
1/ Đối với tập thể:
- Khen thưởng bằng hiện kim và hiện vật.
- Đề nghị lên các cấp biểu dương và khen thưởng
2/ Đối với cá nhân:
- Khen thưởng bằng hiện kim và hiện vật.
- Đề nghị lên các cấp biểu dương và khen thưởng.

Trên đây là các quy định về khen thưởng và xử phạt trong công tác Bảo hộ lao động áp dụng đối với các Công Ty, nhà thầu đang thi công xây dựng .
Hiệu lực thi hành quy định kể từ ngày: ………………………….
Cán bộ nhân viên trong dự án có trách nhiệm chấp hành quy định này.

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các Anh Chị cho em xin ít quy định và mức phạt vi phạm nội bộ trong công ty được không ạ? Em cám ơn.
Hình thức xử lý:

Hình thức khiển trách bằng miệng:
Đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật lần đầu, nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các vi phạm kỷ luật sau sẽ được khiển trách bằng miệng:

– Đi trễ về sớm hơn giờ làm việc quy định 7 lần trong một tháng

– Ra khỏi công ty trong giờ làm việc 5 lần trong một tháng mà không có sự đồng ý của lãnh đạo, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và lý do chính đáng.

– Nghỉ việc không lý do 2 ngày cộng dồn trong một tháng


– Gây mất trật tự trong giờ làm việc.

– Phong thái và trang phục không thích hợp với công việc cũng như nơi làm việc.

– Có thái độ khiếm nhã đối với khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp.

– Không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động đã quy định ở Điều ..... trong Bảng nội quy .

Hình thức khiển trách bằng văn bản:
Nếu vi phạm các lỗi nêu trên lần thứ hai trong vòng 1 tháng hoặc vi phạm lần đầu (mức độ nặng) các hình thức vi phạm sau:
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trình tự xử lý kỷ luật lao động:

– Mỗi hành vi vi phạm nội quy lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật tương ứng. Khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
– Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác mà mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình.
– Cấm mọi hành vi xúc phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động.

– Cấm dùng hình thức phạt tiền thay việc xử lý lao động.

– Cấm xử lý kỷ luật vì lý do tham gia đình công.

Trình tự xử lý vi phạm kỷ luật lao động: Trước khi người sử dụng lao động ra quyết định kỷ luật lao động bằng miệng hoặc bằng văn bản đối với người vi phạm phải tuân theo các quy định sau:

– Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động bằng các chứng cứ hoặc người làm chứng.

– Đương sự phải có mặt và có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bào chữa. Nếu đương sự vẫn vắng mặt sau 03 lần thông báo bằng văn bản (mỗi lần cách nhau 10 ngày), thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật và thông báo quyết định lỷ luật cho đương sự biết.

Phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, trừ trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách bằng miệng.
 
scroll-topTop