Mức thu lệ phí thẩm định ĐTM tại Tp. HCM

mrnuocmam

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các a/c/e cho mình hỏi hiện tại mức lệ phí thẩm định DTM tại Tp. HCM có gì thay đổi so với trước khi ND18/2015/ND-CP có hiệu lực không hay vẫn áp dụng theo Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

A/c/e nào mới làm ĐTM gần đây chỉ giáo với nhé!
 
scroll-topTop