Mức thuế Bảo vệ Môi trường

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
Bài viết
183
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 1/5/2015, Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 điều chỉnh Mức thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn cụ thể như sau:
- Xăng (trừ etanol): tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít
- Nhiên liệu bay: tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít
- Dầu diezel: tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít
- Dầu mazut, dầu nhờn: tăng từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít
- Mỡ nhờn: tăng từ 300 đồng/kg lên 900 đồng/kg

Xin tham khảo thêm file đính kèm
 

Đính kèm

  • TT 60-2015-BTC_Sua doi bo sung khoan 2 dieu 5 TT 152-2011-BTC.doc
    76.5 KB · Lượt xem: 449
  • NQ 888a-2015-UBTVQH13.doc
    73.5 KB · Lượt xem: 2,604
scroll-topTop