"Mùi hương của kênh"

Tuyen_bnmm

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơn mưa vừa dứt, cái khẩu trang ẩm vẫn còn trên mặt tôi và vừa quẹo xe từ Quốc lộ 1A vào đầu đường Tân Kỳ Tân Quý (Tp.HCM) chạy chưa được 20 mét thì gặp ngay một con kênh “nước đen xì lì” vì đập vào mắt tôi là như thế còn người dân xung quanh gọi là “kênh thúi”. Thì đúng là như vậy, vào những ngày nắng hay không có triều cường thì không đến nỗi người đi đường phải quay sang nhìn hai bên kênh, nhưng những ngày mưa hay có triều cường thì ôi! Một mùi kinh khủng…!

View attachment Mùi hương của kênh.doc
 

Tuyen_bnmm

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình thì do vấn đề tuyên truyền hiểu biết về vấn đề ảnh hưởng của môi trường đến con người chưa sâu rộng, chưa đến được những vùng xa trung tâm. Người dân chưa (không) nhận biết được rằng chính việc làm cho môi trường ô nhiễm nghiêm trọng là tự hủy đi sức khỏe của mình một cách thầm lặng. Khi khu vực xung quanh họ bị ô nhiễm thì đa số họ sẽ đổ lỗi cho người khác, hay cho nhà nước vì chưa xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, chưa thật sự quan tâm đến đời sống của họ,...

Việc giáo dục ngay từ nhỏ rất quan trọng, vì ý thức ăn sâu vào từng con người ngay từ nhỏ, những hành động nhỏ se tạo nên một vấn đề lớn. Việc có thể thay đổi nhận thức của một người không phải là vấn đề dễ dàng, đặc biệt là họ đáng tuổi cha, chú mình,...
Về nhà nước nếu được thì việc làm cho hệ thống kênh rạch ngày càng tốt hơn thì cần thời gian và ngân sách, nhưng thời gian đó đến bao giờ thì mình không thể trả lời được,hix...
 

Tuyen_bnmm

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình thì do vấn đề tuyên truyền hiểu biết về vấn đề ảnh hưởng của môi trường đến con người chưa sâu rộng, chưa đến được những vùng xa trung tâm. Người dân chưa (không) nhận biết được rằng chính việc làm cho môi trường ô nhiễm nghiêm trọng là tự hủy đi sức khỏe của mình một cách thầm lặng. Khi khu vực xung quanh họ bị ô nhiễm thì đa số họ sẽ đổ lỗi cho người khác, hay cho nhà nước vì chưa xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, chưa thật sự quan tâm đến đời sống của họ,...

Việc giáo dục ngay từ nhỏ rất quan trọng, vì ý thức ăn sâu vào từng con người ngay từ nhỏ, những hành động nhỏ se tạo nên một vấn đề lớn. Việc có thể thay đổi nhận thức của một người không phải là vấn đề dễ dàng, đặc biệt là họ đáng tuổi cha, chú mình,...
Về nhà nước nếu được thì việc làm cho hệ thống kênh rạch ngày càng tốt hơn thì cần thời gian và ngân sách, nhưng thời gian đó đến bao giờ thì mình không thể trả lời được,hix...
 
scroll-topTop