Ứng dụng Gom Rác GRAC

MÙI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

  • Thread starter quy trinh
  • Ngày gửi
Q

quy trinh

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cho mình hỏi có bạn nào đã làm hay có tài liệu nào về việc xử lý hơi của thuốc bảo vệ thực vật chưa cho minh xin để tham khảo với! mình đang tính toán phần hấp thụ và tháp sinh học cho công trình đó nhưng không có tài liệu nào nói về nó cả!
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hơi của thuốc bảo vệ thực vật tồn tại ở 2 dạng, 1 là thuốc bvtv dạng bột, 1 là dạng lõng.
Để xử lý ở dạng bột ta xử lý bột vương vãi ra khỏi máy đóng bao bì bằng lọc túi vãi.
Để xử lý hơi ở dạng lõng ta dùng phương pháp hấp thụ hoặc hấp phụ gì cũng được, tùy các bác thôi.
 
Top