Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

muốn xin tài liệu trong xử lý nước cấp bằng công nghe MÀNG

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
công nghệ màng đó chính là lọc sinh học đó bạn. có 2 loại màng đó là lọc sinh học ngập nước và lọc sinh học nhỏ giọt dùng để xử lý nước thải dễ phân hủy sinh học tài liệu về nó thì cậu tìm sách của TRỊNH XUÂN LAI hoặc là GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA TRẦN VĂN NHÂN VÀ NGÔ THỊ NGA ấy bán rất nhìu ở các hiệu sách đấy. kiến thức trong đấy đủ để cậu làm tiểu luận đấy
 

Chủ đề mới

Top