Năm 2012, tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ môi trường

osamatun

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Năm 2012, tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ môi trường

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, mục tiêu trong năm 2012 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX); kiểm soát và xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm của các cơ sở sản xuất nhỏ xen cài trong khu dân cư, các khu sản xuất tự phát tại các quận, huyện vùng ven.

Phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị được thu gom, xử lý 100%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý khoảng 95%. Tỷ lệ các KCN, KCX có hệ thống xử lý nước thải tập trung 100%. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), phải hoàn thiện nghiên cứu, đánh giá chi tiết định tính và định lượng về ảnh hưởng của BĐKH trong các ngành, lĩnh vực, khả năng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó cũng như nguy cơ di dân dưới tác động của nước biển dâng nhằm đề xuất các giải pháp ứng phó cho các ngành, lĩnh vực còn lại.

Để làm được điều này, Sở TN-MT, cần tập trung triển khai thực hiện Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015 một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đưa ít nhất một nhà máy xử lý chất thải rắn thành phân compost với công suất 1.000 tấn/ngày đi vào hoạt động và hoàn thành thủ tục, để khởi công xây dựng bãi chôn lấp số 3. Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn tại các KCX Tân Thuận, Khu công nghệ cao và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, kiên quyết áp dụng biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chây ì. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm nóng về ô nhiễm và suy thoái môi trường. Tự động hóa công tác giám sát môi trường tại các KCN; giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh rạch ngoại thành. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bao ve môi trường của doanh nghiệp và người dân.

M.Hải
Nguồn: Báo Mới​
 
scroll-topTop