Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nâng công suất hệ thống xử lý nước thải

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐTM là đánh giá tác động môi trường, trong bản ĐTM bạn đã đăng ký công suất hệ thống, các thiết bị máy móc. Và phần nghiệm thu hệ thống cũng phải dựa trên ĐTM để nghiệm thu.
Bạn nâng công suất là sai so với ĐTM, và cơ quan chức năng căn cứ vào ĐTM cũ thì đương nhiên việc nâng công suất là không được nghiệm thu.
Không có quy định nào, nhưng bạn phải làm theo ĐTM. Bạn muốn nâng công suất hơn ĐTM thì đương nhiên bạn phải làm lại ĐTM, nếu ko làm lại thì chỉ được max công suất theo ĐTM cũ.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu bên bạn nâng công suất mà không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, không thay đổi công suất sản xuất, số lượng công nhân viên thì không cần thay đổi DTM chỉ cần gửi công văn là được. Nhưng nếu bên bạn thay đổi 3 yếu tố then chốt trên bạn cần làm lại DTM. Và mình nghĩ khả năng cao nhà bạn nằm trong 3 trường hợp đó mới xây lớn hơn cam kết, chứ chẳng có doanh nghiệp nào tự giác bỏ thêm tiền đâu.
 

Hiep MT

New Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không cần lập lại ĐTM, chỉ làm văn bản gửi Sở đề nghị điều chỉnh QĐ là được vì theo điểm c, khoản 1, điều 15, nghị định 18/2015 quy định rõ rồi. Khi dự án có thay đổi quy mô, công suất, công nghệ và các thay đổi khác (Ngoại trừ về thay đổi địa điểm hoặc ko triển khai dự án sau 24 tháng, bổ sung hạng mục đầu tư có quy mô phải lập ĐTM...) mà các công trình bảo vệ môi trường vẫn có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường phát sinh khi thay đổi thì không cần lập ĐTM nhé
 
Top