Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nâng công suất hệ thống xử lý nước thải

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐTM là đánh giá tác động môi trường, trong bản ĐTM bạn đã đăng ký công suất hệ thống, các thiết bị máy móc. Và phần nghiệm thu hệ thống cũng phải dựa trên ĐTM để nghiệm thu.
Bạn nâng công suất là sai so với ĐTM, và cơ quan chức năng căn cứ vào ĐTM cũ thì đương nhiên việc nâng công suất là không được nghiệm thu.
Không có quy định nào, nhưng bạn phải làm theo ĐTM. Bạn muốn nâng công suất hơn ĐTM thì đương nhiên bạn phải làm lại ĐTM, nếu ko làm lại thì chỉ được max công suất theo ĐTM cũ.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu bên bạn nâng công suất mà không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, không thay đổi công suất sản xuất, số lượng công nhân viên thì không cần thay đổi DTM chỉ cần gửi công văn là được. Nhưng nếu bên bạn thay đổi 3 yếu tố then chốt trên bạn cần làm lại DTM. Và mình nghĩ khả năng cao nhà bạn nằm trong 3 trường hợp đó mới xây lớn hơn cam kết, chứ chẳng có doanh nghiệp nào tự giác bỏ thêm tiền đâu.
 
Top