Ứng dụng Gom Rác GRAC

năng lượng và môi trường

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hihi Tớ hỏi mọi người là bởi vì tớ mới có ý định tìm hiểu nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Nên nếu có thể cho tớ lời khuyên về hướng nghiên cứu Năng Lượng và môi trường, cuốn sách này mang tính cơ bản nhập môn, từ đó tớ đọc thì sẽ định hướng là mình cần gì, output của mình là gì thì tớ sẽ trao đổi tiếp.

+ Tiết kiệm năng lượng
+ dòng năng lượng trong các ngành sản xuất
+ Dòng năng lượng trong phần tích LCA chẳng hạn
.......
Vẫn mong chỉ giáo thêm
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hihi Tớ hỏi mọi người là bởi vì tớ mới có ý định tìm hiểu nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Nên nếu có thể cho tớ lời khuyên về hướng nghiên cứu Năng Lượng và môi trường, cuốn sách này mang tính cơ bản nhập môn, từ đó tớ đọc thì sẽ định hướng là mình cần gì, output của mình là gì thì tớ sẽ trao đổi tiếp.

+ Tiết kiệm năng lượng
+ dòng năng lượng trong các ngành sản xuất
+ Dòng năng lượng trong phần tích LCA chẳng hạn

.......
Vẫn mong chỉ giáo thêm
hai cái đó bây giờ người ta qui về phát thải CO2 đó vì năng lượng gì thì cũng về một mối thôi
 
Top