Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nên học ISO nào trước

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
:moneygrubber:Một bạn SV rất khoái làm ISO vì nhiều lý do, bạn đó có hỏi tui là nên học ISO nào trước: 9000, 14000, 22000, ISO 18000,...

Cái này thì tui chuyển câu hỏi về các chuyên gia vậy
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình nên học ISO 9000 trước tiên, vì nó giống như cái nền tích hợp với các hệ thống khác vậy. Thường khi các bạn học về quản lý chất lượng, các bạn cũng được học thêm về các công cụ quản lý chất lượng. Các bạn sẽ áp dụng những công cụ này vào việc phân tích các dữ liệu của các Hệ thống quản lý môi trường, 22000,...
Đối với các doanh nghiệp thường họ cũng xây dựng các hệ thống theo trình tự 9000-14000-22000-18000 hoặc có doanh nghiệp thì 9000-8000-18000-14000,... Xây dựng hệ thống nào trước là do cấp lãnh đạo họ quan tâm điều nào nhất, và đa số đều quan tâm đến chất lượng là lẽ đương nhiên.
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình nên học ISO 9000 trước tiên, vì nó giống như cái nền tích hợp với các hệ thống khác vậy. Thường khi các bạn học về quản lý chất lượng, các bạn cũng được học thêm về các công cụ quản lý chất lượng. Các bạn sẽ áp dụng những công cụ này vào việc phân tích các dữ liệu của các Hệ thống quản lý môi trường, 22000,...
Đối với các doanh nghiệp thường họ cũng xây dựng các hệ thống theo trình tự 9000-14000-22000-18000 hoặc có doanh nghiệp thì 9000-8000-18000-14000,... Xây dựng hệ thống nào trước là do cấp lãnh đạo họ quan tâm điều nào nhất, và đa số đều quan tâm đến chất lượng là lẽ đương nhiên.
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi,
Mình thấy tài liệu về chủ đề này rất hay. Mọi người có thể tìm kiếm qua Google với từ khóa liên quan , nhớ dùng file .bdf nhé!
Bạn muốn tìm tài liệu về ISO 14001 thì vào mục Tài liệu HTQLMT nhé. Ở box này chúng ta chỉ trao đổi những kinh nghiệm, vấn đề, giải pháp khi thực hiện HTQLMT thôi. Click vào chữ ký của mình để vào box tài liệu đó. Cheers!
 
Top