Nếu là kho chứa thì làm đề án đơn giản theo phụ lục 19 a hay phụ lục 19 b thông tư 01

heomọi92

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
TPHCM
scroll-topTop