Ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu bằng gương

Bài viết
42

chandoiqua

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Làm vậy sao được. Như vậy là toàn bộ năng lượng mặt trời của 170.000km2 sẽ không được chiều toàn bộ xuống trái đất 1 cách thông thường. Mà sẽ giảm một lượng đáng kể.
Theo tôi như vậy là bất ổn, toàn bộ Hệ sinh thái ở khoảng dâm đó sẽ thay đổi thậm chí dẫn đến hủy diệt hoàn toàn.
Trái đất mà không có ánh nắng thì không còn là Trái đất nữa.
 
scroll-topTop