Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ngành quản lí tn và mt sẽ làm được những việc gì?

thien.udc

New Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mưu sự tại nhân...hành sự tại...nhân luôn.
Học ngành này nếu làm ở Công ty tư nhân thì: các công ty tư vấn về môi trường, làm ĐTM, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường,....nói chung là các hồ sơ liên quan đến môi trường mà các công ty có liên quan phải làm mà họ không biết làm.
Nếu làm nhà nước: Phòng tài nguyên và môi trường thuộc quận hoặc sở tài nguyên môi trường.
Và rất rất nhiều công việc khác đang chờ bạn như:........cái này đa phần các bạn chọn...
 

hoahiep

Active Member
#4
Top