Ngày môi trường thế giới 5/6/2008

green_world

Cỏ 4 lá
Bài viết
72
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trên các forum và website môi trường hiện đang "bình loạn" nhìu về chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay (World Environment Day 5/6/2008) do UNEP phát động :

Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy

Từ bỏ thói quen! Ủng hộ những nền kinh tế giảm thải Cacbon

Theo thông báo của UNEP, NewZealand- một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cam kết không Cacbon trong tương lai- sẽ tổ chức Ngày Môi trường thế giới năm 2008.

Thách thức của sự biến đổi khí hậu và những đe dọa đến các vùng cực là chủ đề nổi bật của Ngày Môi trường thế giới 2007 được tổ chức tại Nauy.
Tiêu điểm của Ngày Môi trường thế giới năm nay được tổ chức tại NewZealand sẽ tập trung vào các giải pháp và cơ hội của các quốc gia, các tổ chức và các cộng đồng nhằm “Từ bỏ thói quen” và loại carbon ra khỏi nền kinh tế và lối sống của họ.

Các biện pháp gồm tăng hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà và các thiết bị từ việc tăng hiệu quả của bóng đèn thắp sáng đến việc hướng tới các hình thức phát điện và các hệ thống các phương tiện vận chuyển sạch và có thể tái tạo.

Tiêu điểm của Ngày môi trường thế giới 2008 cũng đề cao vai trò của rừng trong việc chống lại sự tăng khí nhà kính. Khoảng 20% lượng khí thải làm biến đổi khí hậu toàn cầu là hậu quả của việc phá rừng.

Tại đất nước Newzealand, nơi lâm nghiệp là một ngành công nghiệp quan trọng và việc bảo tồn rừng là ưu tiên cao, thì kế hoạch của Ngày Môi trường thế giới là nhấn mạnh vai trò của công nghệ và quản lý rừng đóng góp vào các mục tiêu về khí hậu của quốc gia cũng như quốc tế.

Theo Thủ tướng Helen Clark “Chúng tôi cam kết giảm lượng khí thải như một phần trong định hướng về môi trường bền vững của Newzealand. Nhưng để vượt qua được những thách thức của biến đổi khí hậu thì việc loại bỏ những thói quen tăng lượng carbon phải thực sự là một mục tiêu toàn cầu. Trong sự kiện Ngày Môi trường thế giới 2008, tôi rất mong chờ những phản ứng tích cực của các quốc gia khác đối với thách thức này”.

Giám đốc điều hành UNEP, ông Achim Steiner cho biết “NewZealand là một trong những quốc gia tiên phong trong việc cam kết thúc đẩy chuyển dịch sang nền kinh tế giảm thải carbon và hướng tới nền kinh tế không carbon. Do đó, chúng tôi rất vui mừng được tổ chức Ngày Môi trường thế giới 2008 tại Wellington và trong những cộng đồng dân cư trên khắp quốc gia Nam Thái Bình Duơng này.”

Ông cũng cho rằng các quốc gia phát triển và đang phát triển cũng sẽ được hưởng lợi về mặt môi trường, kinh tế và xã hội từ những chiến lược và công nghệ hiệu quả giảm thải carbon. Ông Steiner tiếp “những gì chúng ta cần là hành động nhằm làm chậm, ngăn chặn và kế đó là đảo ngược sự phát triển của khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Việc chuyển dịch sang nền kinh tế giảm thải carbon là điều kiện cốt yếu để đạt được điều này. Trong khi đó, chúng ta có thể thấy được những sự tiếp cận nhanh chóng và rộng rãi đến nguồn năng lượng xanh hơn, sạch hơn, những cơ hội việc làm mới và sự thay đổi ở những khu nghèo và giảm thiểu ô nhiễm tại chỗ.”

Các bạn có thể xem thêm tại đây:
- http://www.unep.org/wed/2008/english/
- http://www.unep.org/wed/2008/english/About_WED_2008/index.asp
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
scroll-topTop