Ngày Môi trường thế giới sẽ được tổ chức tại Đồ Sơn

minhthangxfile

Cây công nghiệp
Bài viết
110
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 23/4/2009, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới năm nay (5/6) đã họp triển khai công tác chuẩn bị, quyết định chọn Đồ Sơn là địa điểm tổ chức. Ban chỉ đạo đã phân công Sở Tài nguyên - Môi trường hoàn thiện kế hoạch tổng thể, phối hợp với Bộ TNMT chuẩn bị lễ mít tinh và yêu cầu Sở Xây dựng lựa chọn những công trình phù hợp để khởi công, khánh thành xây dựng trong dịp này.


Cuộc họp đã thảo luận về dự kiến kế hoạch hoạt động do Sở TN&MT Hải Phòng phối hợp cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Trung tâm Phát triển Cộng đồng - Tổng cục Môi trường chuẩn bị.

Kế hoạch hoạt động được Ban Chỉ đạo thông qua bao gồm nhiều nội dung khá phong phú, đa dạng, vừa rộng lớn, vừa sâu sắc. Trọng tâm các hoạt động gắn với chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2009 là “Trái đất cần chúng ta – Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”. Nội dung các hoạt động chào mừng Ngày Môi trường Thế giới năm nay: công tác tuyên truyền, hội thảo khoa học, tập huấn, các nghiên cứu triển khai, sản xuất kinh doanh, v.v…. với các sở, ban, ngành ở Hải Phòng và các bộ, ngành, Hiệp hội có liên quan.

Về truyền thông: Mở đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hải Phòng về Ngày Môi trường thế giới năm 2009; Xây dựng chuyên trang với Đài THHP, Báo Hải Phòng về môi trường và phát triển bền vững, biến đổi khí hậu; Xuất bản Tạp chí chuyên mục về biến đổi khí hậu ...

Các hội thảo khoa học: Hội thảo Quốc tế về Bảo tồn đa dạng sinh học đảo Cát Bà; Phòng thí nghiệm học tập và mô hình Tư duy hệ thống, áp dụng cho Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà phối hợp với Trường đại học Tổng hợp Queensland (Australia); Bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu; Giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm và “Hải Phòng trong xu thế biến đổi khí hậu”.

Các lớp tập huấn: Tập huấn về tư vấn phản biện xã hội trong lĩnh vực môi trường; Tổ chức trồng dải cây xanh ngăn cách khu dân cư với khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát; Triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm có thể tái phát năm 2009; Nghiệm thu Dự án cấp nước của Nhà máy nước Kiến An...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ diễn ra liên tục từ nay đến 5/6/2009 tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác trong nước. Đây là lần thứ hai TP. Hải Phòng được chọn là nơi tổ chức Ngày Môi trường thế giới.
 
scroll-topTop