phần mềm quản lý rác thải thông minh

Miền trung Nghệ An: Gặp khó ở tiêu chí môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
(Dân Việt) - Theo tiêu chí xây dựng NTM, tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt tiêu chuẩn trên 85%, trong đó 50% số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia trở lên.
Tuy nhiên, Nghệ An mới chỉ 66% số hộ vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 27% số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế, còn lại phần lớn các hộ sử dụng nước giếng khoan, đào, khai thác mạch nước ngầm tầng nông, chất lượng nước không ổn định.
Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 104 tỷ đồng, xây 17 dự án cấp nước sạch tập trung...
 
Top