NGHỊ ĐỊNH 115/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 163/2013/NĐ-CP

TuyetLoan

Cây ăn trái
Bài viết
83
Nơi ở
Tp. HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TuyetLoan submitted a new resource:

NGHỊ ĐỊNH 115/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 163/2013/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng
1. Ngoài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất...

Read more about this resource...
 
scroll-topTop