Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất, theo đó, bổ sung các chất ma túy được dùng hạn chế trong nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế; bổ sung các tiền chất;…


1. Nghị định 126 bổ sung vào Danh mục II “Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” các chất như: 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25I-NBOMe, 2C-H, 5-Meo-DiPT, 5-MeO-MiPT, AH-7921, AM-2201, JWH-018,…

2. Bổ sung các chất vào Danh mục IV “Các tiền chất” gồm: Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) và Gamma-butyro lactone (GBL).

3. Mục ghi chú dưới các danh mục chất ma túy và tiền chất được Nghị định số 126/2015 sửa đổi như sau:

- Sửa mục ghi chú dưới Danh mục I, Danh mục II, Danh mục III thành “Danh mục này bao gồm cả các muối, dẫn xuất có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên”.

- Sửa mục ghi chú dưới Danh mục IV thành “Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên trừ muối của Hydrochloric acid và muối của Sulfuric acid; các muối này do Bộ chuyên ngành quy định”.

4. Sửa tên Danh mục III thành “Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.Nghị định 126 sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất ma túy có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.
 

Đính kèm

  • 126_2015_ND-CP_YMT.doc
    45.5 KB · Lượt xem: 333
  • 126.signed.pdf
    213.5 KB · Lượt xem: 296
scroll-topTop