Nghị định 21 đã lồng ghép với Nghị định 80 đây

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

mushroom

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em thấy nhiều cụ chỉ đọc mỗi Nghị định 21, trong khi NĐ 21 chỉ có giá trị khi đi kèm với Nghị định 80 (vụ này đúng là "đau bụng uống nhân sâm...")
Em đã lồng ghép cả 02 Nghị định này vào làm một, post lên cho các cụ dễ tra cứu.
(admin xử lý hộ em cụ nào đao về mà không cảm ơn em nhé :005: )
 

Đính kèm

scroll-topTop