Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nghị định 21 đã lồng ghép với Nghị định 80 đây

mushroom

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em thấy nhiều cụ chỉ đọc mỗi Nghị định 21, trong khi NĐ 21 chỉ có giá trị khi đi kèm với Nghị định 80 (vụ này đúng là "đau bụng uống nhân sâm...")
Em đã lồng ghép cả 02 Nghị định này vào làm một, post lên cho các cụ dễ tra cứu.
(admin xử lý hộ em cụ nào đao về mà không cảm ơn em nhé :005: )
 

Đính kèm

Top