Nghị định 21/ND-CP bổ sung, thay thế ND 80 đây

nguyentrandang

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
phụ lục Nghị định 21

Phần phụ lục của Nghị định 21/2008/ND-CP là căn cứ để dự án đầu tư phải làm ĐTM hay cam kết BVMT. Tuy nhiên mình thấy nội dung của phần phụ lục này vẫn còn có nhiều dự án chưa được đề cập đến, hay mức độ của dự án phải làm ĐTM hay cam kết BVMT.
Ví dụ: dự án nâng cấp đường giao thông từ cấp 1 đến cấp 3 phải làm ĐTM khi có chiều dài lớn hơn 50km, trong khi đó làm mới một con đường lại bắt buộc làm ĐTM không cần quan tâm đến chiều dài. Mình đã làm một số dự án nâng cấp đường giao thông, và gặp rất nhiều khó khăn trong việc phải xác định cho chủ dự án phải làm ĐTM hay Cam kết.
 
scroll-topTop