phần mềm quản lý rác thải thông minh
Resource icon

NGHỊ ĐỊNH 26/2016/QĐ-TTg 2018-08-01

No permission to download

  • Như mới
  • Hà Nội
  • Xem: 5

1.700.000 đ

Seller address:
Chưa có (Lưu ý an toàn khi mua hàng)
kungfuyoga17
Ngày tham gia:
11/9/17
Total Products:
75
Thích đã nhận:
1
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TuyetLoan submitted a new resource:

NGHỊ ĐỊNH 26/2016/QĐ-TTg - BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc bao gồm: Chuẩn bị ứng phó, tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự cố hóa chất độc trên lãnh thổ và trên các vùng biển Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, vận chuyển, sử dụng hóa...
Read more about this resource...
 
Top