Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Nghị định số 39/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

meomaythongminh

Cây đầu làng
Tham gia
24/5/07
Bài viết
691
Cảm xúc
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 39/2003/NĐ-CP​
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM​
CHÍNH PHỦ
[FONT=&quot]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;[/FONT][FONT=&quot]
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội[/FONT]
 

Đính kèm

  • 39_2003_N490-CP.doc
    58 KB · Lượt xem: 683

meomaythongminh

Cây đầu làng
Tham gia
24/5/07
Bài viết
691
Cảm xúc
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 20/2003/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 39/2003/NĐ-CP

[FONT=&quot]BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH[/FONT]
[FONT=&quot]VÀ XÃ HỘI[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]-*-[/FONT]​
[FONT=&quot]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT]
[FONT=&quot]----------------------------------[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Số: 20/2003/TT-BLĐTB&XH[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]THÔNG TƯ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39 /2003/NĐ-CP [/FONT]
[FONT=&quot]ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP về tuyển lao động như sau:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Người sử dụng lao động:[/FONT]
[FONT=&quot]Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP bao gồm:[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;[/FONT]
[FONT=&quot]- Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức;[/FONT]
[FONT=&quot]- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;[/FONT]
[FONT=&quot]- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao;[/FONT]
[FONT=&quot]- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động không phải là xã viên.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

Đính kèm

  • 20_2003TT_BLĐTB&XH.doc
    170.5 KB · Lượt xem: 573

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,846
Bài viết
42,146
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua