Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nghiên cứu: Đánh giá ảnh hưởng của pH đến chất lượng bùn hoạt tính

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- giới thiệu bùn hoạt tính
- các yếu tố ảnh hưởng đến bùn hoạt tính
- nguyên nhân, hậu quả của những vấn đề thường gặp khi vận hành bùn hoạt tính
- lịch sử và phát triển của các phương pháp kiểm soát quá trình bùn tạo khối và tạo bọt

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/danh_gia_anh_huong_cua_pH_den_chat_luong_bun_hoat_tinh.pdf

http://www.box.net/shared/2i55f4vqcs
 
Top