Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt làng nghề và biện pháp thu hồi, sử dụng cặn

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỤC tiêu đề tài:
- Lựa chọn qui trình CN XLNT thích hợp, áp dụng cho đối tượng cụ thể là làng nghề Cao Xá Hạ thuộc Xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây.
- Xây dựng phương án chế biến sử dụng bùn cặn làm phân bón cho cây trồng với phương châm "sạch làng-tốt ruộng-đẹp quê hương"

Nguồn:Sưu tầm
 

Đính kèm

Top