Nghiên cứu phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP)

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích
Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP) là một loạt các hoạt động mang tính hệ thống, xem xét nhiều quy trình, được thực hiện trong giai đoạn thiết kế công nghệ để xác định các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn hoặc các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình vận hành bởi những sai sót do không đạt được các chỉ số/ tiêu chuẩn công nghệ.

HAZOP được áp dụng cho thiết kế công trình mới và những cải hoán công trình hiện hữu.

Quá trình HAZOP sẽ xem xét đến mọi sự thay đổi về dòng chảy, áp suất, nhiệt độ, hướng... phát sinh từ việc thay đổi công nghệ, hệ thống thiết bị, sản phẩm hoặc thiết bị hoạt động không đúng thiết kế hoặc việc vận hành thiết bị không tuân thủ quy trình.

Giải pháp có thể từ việc sửa đổi bản vẽ công nghệ đến việc lựa chọn thiết bị phù hợp hơn, thay đổi thiết bị, thay đổi trong hệ thống biện pháp kiểm soát, hoặc bổ sung/ thay đổi quy trình vận hành.


Phương pháp
Công cụ Xác định các yếu tố nguy hiểm (HAZID) là một hệ thống các biện pháp rà soát được thực hiện nhằm xác định các yếu tố nguy hiểm tiềm năng có thể phát sinh trong khi vận hành một hệ thống công nghệ hoặc trong khi thực hiện một dự án. Phương pháp HAZID xem xét từng phân đoạn công việc phải đánh giá, bằng cách tham chiếu với một bộ các Từ hướng dẫn (guideword). Phụ thuộc vào những đặc thù của một giàn khoan hoặc một giai đoạn vận hành dự án mà HAZID tập trung phân tích, một bộ Từ hướng dẫn sẽ được soạn thảo và thống nhất bởi nhóm công tác HAZID trước khi bắt đầu công việc xác định yếu tố nguy hiểm.
 
scroll-topTop