Nghiên cứu và đánh giá chính sách môi trường ở Việt Nam!

haisam_dh06km

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình thấy luật, chính sách thì có nhiều nhưng vấn đề thanh kiểm tra và xử lý các đối tượng vi phạm hơi bị yếu. Ví dụ như vấn đề xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu ra các dòng sông, dòng suối. Hệ quả là các con kênh, dòng sông xanh xanh ngày nào, giờ đều trở thành những con kênh, dòng sông đen và bốc mùi. Mình nhớ lúc còn bé, nhà mình ở gần dòng suối nhỏ, nước trong veo; cá, ốc, cua rất nhiều. Những hình ảnh này giờ chắc chỉ có trong mơ...
 

lmngan87

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
Bến Tre
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đúng là trong mơ thật, ngày xưa mình còn tắm sông chứ bây giờ ai can đảm lắm mới dám tắm
không bị yếu đâu bạn, hỏi thử nhân viên trong STNMT thi biết lịch đi kiểm tra các cơ sở đặt kín nhưng các dòng sông thì vẫn cứ ô nhiễm hòan ô nhiễm thôi. Phần kiểm tra chỉ là phần nước trong còn phần nước thải thật sự xả ra sông ở đường ống "âm dưới bao nhiêu tất đất" thì làm sao biết được. có nhiều chính sách đi chăng nửa mà ý thức con người không có thì xin chào thua thôi.
 

Kiem_khach_da_tinh

Cây công nghiệp
Bài viết
125
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hai bạn Haisam và Ngân đề cập đến những bất cập luật và mặt không tốt của công tác thanh kiểm tra rồi, ý mình muốn mọi người cho ý kiến là những bất cập từ công tác xây dựng luật và chính sách môi trường ở VN có những điểm nào không đúng và không sát với thực tế, và tác động của những văn bản luật này khi thực thi ra sao trong đó có những điểm ko thuận mắt mà 2 bạn đã đưa ra.
 

Kiem_khach_da_tinh

Cây công nghiệp
Bài viết
125
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hai bạn Haisam và Ngân đề cập đến những bất cập luật và mặt không tốt của công tác thanh kiểm tra rồi, ý mình muốn mọi người cho ý kiến là những bất cập từ công tác xây dựng luật và chính sách môi trường ở VN có những điểm nào không đúng và không sát với thực tế, và tác động của những văn bản luật này khi thực thi ra sao trong đó có những điểm ko thuận mắt mà 2 bạn đã đưa ra.
 

green_leaf

Cây ăn trái
Bài viết
84
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cách đây mấy năm thì còn hi vọng vào việc chính phủ quan tâm cải cách luật và chính sách môi trường, chứ với tình hình hiện nay đến chính sách kinh tế còn loạn tùng phèo thế này thì hi vọng nào cho môi trường đây? Ưu tiên cho phát triển trước mà. Mà từ đầu năm tới giờ có thấy tăng trưởng đâu.

Không hiểu hệ thống luật môi trường bao giờ thì hoàn chỉnh?
 
scroll-topTop