Nghiên cứu xác định mối nguy (HAZID)

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích
HAZID là kỹ thuật xác định và đánh giá nguy hiểm được áp dụng rộng rãi trong:

Thiết kế các giàn mới hoặc cải tiến/ hoán cải thiết bị của các công trình đang vận hành
Áp dụng cho các dự án có nhiều nhiệm vụ do nhiều nhóm công tác khác nhau đảm nhận, ví dụ dự án có nhiều hệ thống thiết bị vận hành đồng thời
Các mục đích chính của kỹ thuật HAZID bao gồm việc xác định:

Khả năng xảy ra các sự cố lớn có thể gây ra các nguy cơ cao và ngay lập tức tác động đến sức khỏe và an toàn của con người
Nguyên nhân hoặc các yếu tố ban đầu gây ra các sự cố lớn
Các biện pháp bảo đảm an toàn hiện đang được áp dụng, bao gồm cả các biện pháp về công nghệ cũng như những biện pháp kiểm soát vận hành đã được bao gồm trong thiết kế hoặc kế hoạch hoạt động nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố nghiêm trọng
Các biện pháp hoặc thiết bị kiểm soát trọng yếu về an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố nghiêm trọng
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro hoặc giảm thiểu tác động hậu quả bổ sung, nếu cần thiết để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể

Phương pháp
Công cụ Xác định các yếu tố nguy hiểm (HAZID) là một hệ thống các biện pháp rà soát được thực hiện nhằm xác định các yếu tố nguy hiểm tiềm năng có thể phát sinh trong khi vận hành một hệ thống công nghệ hoặc trong khi thực hiện một dự án. Phương pháp HAZID xem xét từng phân đoạn công việc phải đánh giá, bằng cách tham chiếu với một bộ các Từ hướng dẫn (guideword). Phụ thuộc vào những đặc thù của một giàn khoan hoặc một giai đoạn vận hành dự án mà HAZID tập trung phân tích, một bộ Từ hướng dẫn sẽ được soạn thảo và thống nhất bởi nhóm công tác HAZID trước khi bắt đầu công việc xác định yếu tố nguy hiểm.
 
scroll-topTop