Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG BÙN NGƯỢC

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng một mô hình công nghệ sinh học kết hợplọc sinh học dòng bùn ngược (the Upflow Sludge Blanket filteration, USBF), để xử lý nước thải chănnuôi. Đây là công nghệ cải tiến của quá trình bùn hoạt tính trong đó kết hợp 3 quá trình thiếu khí, hiếukhí và lọc sinh học trong một đơn vị xử lý nước thải.

Nguồn: Tạp chí Phát triển KH&CN
Mã:
yeumoitruong.vn
:001:
 

Đính kèm

Top