Ứng dụng Gom Rác GRAC

Ngôi nhà xanh

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
:50:Theo ý tưởng của admin thì chúng ta nên tập hợp tất cả các vật liệu bỏ để xây lên 1 ngôi nhà tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đất thì admin sẽ liên hệ cho các bạn, quan trọng là các bạn có muốn thực hiện không?
Nếu thực hiện thì chúng ta sẽ thu hút được chú ý của các website, báo chí
 
Top