Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ngôi nhà xanh

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
:50:Theo ý tưởng của admin thì chúng ta nên tập hợp tất cả các vật liệu bỏ để xây lên 1 ngôi nhà tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đất thì admin sẽ liên hệ cho các bạn, quan trọng là các bạn có muốn thực hiện không?
Nếu thực hiện thì chúng ta sẽ thu hút được chú ý của các website, báo chí
 
Top