Ứng dụng Gom Rác GRAC

Người Tây và Người Việt Nam

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Người Tây:-Ăn chậm, đi lẹ,hôn công khai, tè lén.
Người Việt:-Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai.

Người Tây:- Hợp bàn thì tranh luận, ra làm thì nhất trí.
Người Việt:- Hợp bàn thì nhất trí. ra làm thì tranh luận.
:02::02::02:
 
Top