Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Nguồn bùn hoạt tính?

Đ

Đông

Guest
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin thông báo với các thành viên hiện nay công ty minh đang có một số loại hóa chất xử lí nước thải ở công đoạn keo tụ tạo bông khá hiệu quá, chiếc xuất từ thien nhiên.Giá cũng như PAC và Polymer thôi. Nhưng hiệu quả hơn chúng.
Mình đang cung cấp cho :
KCN nhơn trạch - Đồng Nai
KCN Bình Chiểu - Thủ Đức
KCN Đồng AN- Bình Dương.
Các công ty Dệt Nhuộm.
Công ty thủy sản.
giặt tẩy.
Giấy.
Thuộc Da.
Liên Hệ :
Nguyễn Văn Đông
0979 211 412
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin thông báo với các thành viên hiện nay công ty minh đang có một số loại hóa chất xử lí nước thải ở công đoạn keo tụ tạo bông khá hiệu quá, chiếc xuất từ thien nhiên.Giá cũng như PAC và Polymer thôi. Nhưng hiệu quả hơn chúng.
Mình đang cung cấp cho :
KCN nhơn trạch - Đồng Nai
KCN Bình Chiểu - Thủ Đức
KCN Đồng AN- Bình Dương.
Các công ty Dệt Nhuộm.
Công ty thủy sản.
giặt tẩy.
Giấy.
Thuộc Da.
Liên Hệ :
Nguyễn Văn Đông
0979 211 412
Bác cho thông số cụ thể của các chất đó đi, ít ra thì cũng có một cái giới thiệu cụ thể chứ.
 

hoahiep

Active Member
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin thông báo với các thành viên hiện nay công ty minh đang có một số loại hóa chất xử lí nước thải ở công đoạn keo tụ tạo bông khá hiệu quá, chiếc xuất từ thien nhiên.Giá cũng như PAC và Polymer thôi. Nhưng hiệu quả hơn chúng.
Mình đang cung cấp cho :
KCN nhơn trạch - Đồng Nai
KCN Bình Chiểu - Thủ Đức
KCN Đồng AN- Bình Dương.
Các công ty Dệt Nhuộm.
Công ty thủy sản.
giặt tẩy.
Giấy.
Thuộc Da.
Liên Hệ :
Nguyễn Văn Đông
0979 211 412
bác này bên hoa nước à:005:
 
Top