Nguồn vốn cho vay xử lý rác thải

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có nguồn vốn ODA cho vay với lãi suất ưu đãi 1,5% đến 3%/ năm dành cho các dự án trường học, bệnh viện, xử lý rác thải thời hạn vay 15 đến 20 năm, trả vốn năm cuối, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay. chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ đính kèm bên dưới.
Trân trọng
-------------------------------------------
Trần Quốc Nguyên
Di Động : 0983759152
Email : nguyen.uniad@gmail.com
Y/m : nguyentranphp
 
scroll-topTop