Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nguyên nhân thủy điện mọc nhiều như nấm?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguyên nhân thủy điện mọc nhiều như nấm là gì vậy các bạn, mình nói sơ sơ vài nguyên nhân thế này nhé:
Các địa phương được xây dựng chủ yếu là các tỉnh tây nguyên, xin đất ở đây không phức tạp vì kinh tế nghèo nàn, thủ tục cấp giấy ĐTM thủy điện thì đơn giản: lên google search rồi chỉnh sửa --> đi báo cáo,... Quá trình kiểm tra đánh giá của các cơ quan nhà nước chưa được cao.
Mình thấy trong ĐTM thủy điện chỉ đánh giá sơ sài các tác động đến môi trường của dự án như: mất đất canh tác, mất rừng, di dân, ảnh hưởng địa chất, .... hầu hết vẫn chưa đánh giá được mức độ thiệt hại về kinh tế và môi trường:
Mức độ thiệt hại về kinh tế: thu nhập của dân định cư hiện tại và tương lai, giá trị rừng mất đi, giá trị của nguồn điện thu được và so sánh với giá trị mất đi,...
Mức độ thiệt hại về môi trường: lượng CO2 phát thải của nhà máy thủy điện, mức độ thiệt hại về đa dạng sinh học,.................
Tất cả nên định lượng chứ không nên định tính

Nếu định tính như các dự án ĐTM thủy điện hiện nay thì học sinh phổ thông cũng làm 1 ĐTM được :007:(sau khi có file mẫu)

Mức độ quan trọng của 1 CDM và 1 ĐTM với 1 dự án thủy điện thì cái nào quan trọng hơn ? (so sánh về mức độ đánh giá môi trường)
 
Top