Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nhà máy làm phân Compost

  • Thread starter banglangtimd_qn
  • Ngày gửi
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
minh muon biet o viet nam co nhung co so nao (danh sach, dia chi, cac thong so)dang san xuat phan compost tu rac thai sinh hoat.
Một số nhà máy sản xuất phân Compost từ rác thải sinh hoạt:
1/NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như: NM xử lý rácNam Định, NM xử lý rác Việt Trì, NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận, NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như:
NM xử lý rác Nam Định,
NM xử lý rác Hà Nam: cs 120 tấn/ ngày
NM xử lý rác Việt Trì,
NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận,
NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...

............
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ không làm compost chỉ chôn lấp
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ chôn lấp
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như:
NM xử lý rác Nam Định,
NM xử lý rác Hà Nam: cs 120 tấn/ ngày
NM xử lý rác Việt Trì,
NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận,
NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...
 

Chủ đề mới

Top