Nhà máy làm phân Compost

haymimcuoi!

Mầm 2 lá
Bài viết
34
Nơi ở
Bình Phước
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
minh muon biet o viet nam co nhung co so nao (danh sach, dia chi, cac thong so)dang san xuat phan compost tu rac thai sinh hoat.
Một số nhà máy sản xuất phân Compost từ rác thải sinh hoạt:
1/NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như: NM xử lý rácNam Định, NM xử lý rác Việt Trì, NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận, NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...
 

namnguyennd

Cỏ 4 lá
Bài viết
71
Nơi ở
Hà Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như:
NM xử lý rác Nam Định,
NM xử lý rác Hà Nam: cs 120 tấn/ ngày
NM xử lý rác Việt Trì,
NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận,
NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...

............
 

tuancnsh7905

Mầm 2 lá
Bài viết
29
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NM xử lý rác Đông Vinh- Nghệ An, Công suất 200 tấn/ng.đ
2/NM xử lý rác Thạch Thất- Hà Nội (Hà Tây cũ) Công suất 50 tấn/ng.đ không làm compost chỉ chôn lấp
3/NM xử lý rác Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Công suất 200 tấn/ng.đ chôn lấp
4/NM xử lý rác Phú Sơn - Thanh Hóa, Công suất 180 tấn/ng.đ
5/NM xử lý rác Thái Bình, Công suất 150 tấn/ng.đ
Ngoài ra, còn có các nhà máy xử lý rác khác như:
NM xử lý rác Nam Định,
NM xử lý rác Hà Nam: cs 120 tấn/ ngày
NM xử lý rác Việt Trì,
NM xử lý rác Nam Thành -Ninh Thuận,
NM xử lý rác ở Huế, Vũng Tàu,...
 
  • Thread starter banglangtimd_qn
  • Ngày gửi
scroll-topTop