Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nhà tiêu Hợp vệ sinh 4

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.Cấu tạo: ( Ký hiệu : HD )

2. Quy cách xây dựng :
Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng
Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên
Mặt sàn, máng và rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu
Có nắp đậy lỗ tiêu
Miệng hố phân cao hơn mặt đất xung quanh ít nhất 20cm
Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa
Ống thông hơi có đường kính ít nhất 9cm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 40cm và có lưới chắn ruồi.
3. Quy định về sử dụng và bảo quản :
Sàn nhà tiêu sạch, không có giấy, rác
Không có mùi hôi thối
Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu
Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu
Có đủ chất độn và bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau mỗi lần đi tiêu
Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước (nếu có) và dụng cụ chứa nước tiểu
Không lấy phân trong ngăn ủ ra trước sáu tháng
Lỗ tiêu thường xuyên được đậy kín.
 
Top