Nhãn chất thải nguy hại

daibangxanh

Cây cổ thụ

Đính kèm

 • label_hazardous.jpg
  label_hazardous.jpg
  183 KB · Lượt xem: 2,906
 • waste.gif
  waste.gif
  13.1 KB · Lượt xem: 1,910
 • image_large.jpg
  image_large.jpg
  99.4 KB · Lượt xem: 2,197

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhãn chất thải nguy hại là một công cụ hiệu quả để xác định các khu vực, nơi có chứa chất thải nguy hại. Nó sẽ giúp thông báo và cảnh báo nhân viên của bạn về những vật liệu nguy hiểm, tính chất nguy hại tiềm tàng trong cơ sở của bạn, được quy định pháp luật về chất thải nguy hại và theo yêu cầu của quy định ngành công nghiệp.
Theo thông tư 12/2011/BTNMT về chất thải nguy hại
Chương IV, điều 1.4. quy định:
Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; bố trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn; đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn với đầy đủ các thông tin sau:
a) Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH;
b) Tên và địa chỉ của chủ nguồn thải;
c) Mô tả về các nguy cơ do chất thải có thể gây ra;
d) Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”;
đ) Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.
 
scroll-topTop