Nhận dạng và phát triên các dự án CDM

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bài thuyết trình của PGS.TS Nguyễn Tiến Nguyên trình bày về Nhận dạng và phát triên các dự án CDM

Nội dung của bài Thuyết trình:
+ CDM
+ Qui trình dự án CDM
+ Lựa chọn ban đầu, các điều kiện tham gia CDM
+ Có sản phẩm, có giảm phát thải
+ Một vài gợi ý
+ Một số ví dụ CDM:
- Nhà máy bia Baseline
- Làng giấy Phong Khuê
- Sản xuất cồn Baseline
- Sản xuất cồn CDM

Download tại đây - Click here
 

xuanhongqm

Mầm xanh
Bài viết
18
scroll-topTop