Nhận diện mối nguy và comment

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
13: Công nhân đứng sau đuôi xe ben
17: công nhân đưng giưa 2 xe cơ giới
15: không đội mũ bảo hộ
11: hút thuốc ở nơi cấm
19: đúng thang không an toàn
2: bồn có hiện tương răng nứt
20: di loạng choạng (nhìn ko rõ)
3: hành lang an toàn có lỗ hỏng ko dc che đậy hay cảnh báo
7: đu trèo lên xe nâng
6: xe nâng, nâng vậ, ko nâng người
5: xe đậu nơi có biển cấm
21: máy nghiền đá, công nhân đứng gần.
(và 1 số điểm chưa rõ nên chưa đánh giá dc.)
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
13: Công nhân đứng sau đuôi xe ben
17: công nhân đưng giưa 2 xe cơ giới
15: không đội mũ bảo hộ
11: hút thuốc ở nơi cấm
19: đúng thang không an toàn
2: bồn có hiện tương răng nứt
20: di loạng choạng (nhìn ko rõ)
3: hành lang an toàn có lỗ hỏng ko dc che đậy hay cảnh báo
7: đu trèo lên xe nâng
6: xe nâng, nâng vậ, ko nâng người
5: xe đậu nơi có biển cấm
21: máy nghiền đá, công nhân đứng gần.
(và 1 số điểm chưa rõ nên chưa đánh giá dc.)
cái này là hành động không an toàn rồi bạn, cái này không phải là mối nguy
 
scroll-topTop