NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

TaiEmtq

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
ha nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHÀO CÁC BÁC.
hiện em muốn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại công ty, mong các bác có tài liệu cũng như quy trình nhận diện mối nguy có thể chia sẻ cho em với ạ.
hiện em đang xây dựng , xác định các mối nguy thường gặp trong sản xuất như:
- khu vực làm việc - vị trí công tác
- tai các thiết bị, máy móc, thiết bị phụ trợ.
- các máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
- các công việc có yêu càu nghiêm ngặt về ATLĐ
thanks các bác trước.
 
scroll-topTop